Τρίτη 30 Νοε 2021

Υπηρεσίες | Φωτοβολταϊκα στα Χανιά

Υπηρεσίες

Η Cellenergy αναλαμβάνει την ευθύνη της μελέτης και της κατασκευής των  φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων "με το κλειδί στο χέρι", είτε πρόκειται για μικρή (kW) ή μεγάλη κλίμακα (MW), στα Χανιά και σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας. Βασίζεται στις τεχνικές γνώσεις, τη σοβαρότητα και την οικολογική ευαισθησία, μαζί με τεχνογνωσία και εμπειρία από εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων στα Χανιά τα τελευταία έτη.

Δωρεάν οικονομοτεχνική μελέτη

Μελετάμε τα διαθέσιμα στοιχεία και σχεδιάζουμε την βέλτιστη και λειτουργικότερη λύση που θα παράγει την μέγιστη απόδοση ενέργειας και ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε καταναλωτή.  Σας παραδίδουμε δωρεάν πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη που θα περιλαμβάνει: Σχέδιο του προτεινόμενου συστήματος, υπολογισμό της απόδοσης του συστήματος για κάθε χρόνο λειτουργίας του, κόστος και προτάσεις χρηματοδότησής του, δεδομένου ότι η Cellenergy συνεργάζεται με όλες τις τράπεζες. Έτσι θα επιτυγχάνεται η καλύτερη λύση με την υψηλότερη δυνατή απόδοση και την πιο συμφέρουσα χρηματοδότηση.


Διεκπεραίωση των διαδικασιών με τη ΔΕΗ και το δημόσιο

Αναλαμβάνουμε δωρεάν την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που χρειάζεται σε πολεοδομία, ΔΕΗ και όλες τις άλλες υπηρεσίες. Εσείς υπογράφετε μόνο τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις και συμβάσεις, εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα. Επίσης εκπονούμε όλες τις απαραίτητες μελέτες και τη σχεδίαση της εγκατάστασής σας, ενώ είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε στην αδειοδότηση ή την ενδεχόμενη επιδότηση ή δανειοδότηση.

 

Συντήρηση – Εγγυήσεις

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν χρειάζονται τακτική συντήρηση εκτός από του καθαρισμού των panels μια φορά στους 2-3 μήνες. Αν όμως επιθυμείτε, διαθέτουμε προγράμματα τακτικού προληπτικού ελέγχου και συντήρησης. Έτσι θα είστε απόλυτα σίγουροι ότι το φωτοβολταϊκό σας σύστημα παράγει το υψηλότερο δυνατό αποτέλεσμα για εσάς και το περιβάλλον.  Επίσης η Cellenergy παρέχει εγγυήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε καθώς και της συνολικής απόδοσης του συστήματος. Γίνεται προληπτικός έλεγχος για την επέκταση του χρόνου ζωής του συστήματος και ελαχιστοποίηση του κόστους αντικατάστασης, έλεγχος για δυσλειτουργία του συστήματος και άμεση αντικατάσταση ανταλλακτικών σε περίπτωση βλάβης καθώς και ασφάλιση του συστήματος για τους εξωγενείς παράγοντες που ενδεχόμενα να προκαλέσουν βλάβη.

 

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Οι εκπαιδευμένοι, πιστοποιημένοι και  έμπειροι τεχνικοί μας εγκαθιστούν το σύστημα στο δώμα ή την σκεπή σας. Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα διασυνδεθεί στο δίκτυο και θα σας παραδοθεί σε λειτουργία αφού ρυθμιστεί και ελεγχθεί από τους τεχνικούς μας για την μέγιστη απόδοση του.
Όλα αυτά θα γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως 1 – 2 ημερών, καθώς  και με την ελάχιστη ενόχληση για σας.
Τόσο ο εξοπλισμός όσο και η εγκατάσταση στο σύνολό της έχει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2000.


Τηλεμετρική παρακολούθηση της απόδοσης του φωτοβολταϊκού σας συστήματος

Έχετε την δυνατότητα να παρακολουθείτε την απόδοση του συστήματος σας ακόμα και καθημερινά μέσω ειδικής ιστοσελίδας στην οποία έχετε πρόσβαση μόνο εσείς μέσω ειδικού κωδικού. Εκεί υπάρχουν διαθέσιμα πλήθος στατιστικών στοιχείων για το σύστημα σας, έτσι ώστε να γνωρίζετε πάντα πόση ενέργεια παράγετε, αλλά και να προλαμβάνετε πιθανές δυσλειτουργίες του συστήματος.
Όλα αυτά είναι διαθέσιμα με ένα μικρό πάγιο κόστος για την τοποθέτηση της συσκευής διασύνδεσης και ετήσια συνδρομή για την παρακολούθηση.