Τρίτη 30 Νοε 2021

Cellenergy | Φωτοβολταϊκα | Κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στα Χανιά

Προφίλ

 

Η Cellenergy ιδρύθηκε το 20…  και είναι σήμερα μία εταιρία με εξαιρετική φήμη στην τοπική αγορά. Διαθέτει και παρέχει όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το έμψυχο δυναμικό για την επιτυχή ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Σύγχρονου Κλιματισμού. Στεγάζεται στο κέντρο των Χανίων, στην οδό Κ. Σφακιανάκη 22. Επικεφαλής της εταιρίας είναι ο Κατάκης Γεώργιος μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε. και ο Λεράκης Θεοδόσης πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.

Η Cellenergy ασχολείται αποκλειστικά με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρακολουθώντας στενά και ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Μπορεί να εγγυηθεί την άρτια μελέτη και εφαρμογή ακόμα και των πιο εξειδικευμένων εγκαταστάσεων ενώ είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις πιο δύσκολες απαιτήσεις των ιδιωτών αλλά και των επαγγελματιών, μηχανικών και αρχιτεκτόνων που θα μας εμπιστευθούν.

Η Cellenergy είναι πιστοποιημένη για την εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη φωτοβολταϊκών συστημάτων σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000, ενώ είναι και μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών επίσης είναι καταχωρημένη στο μητρώο κατασκευαστών φωτοβολταϊκών συστημάτων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με αριθμό καταχώρησης 738.

Υπηρεσίες

Η Cellenergy αναλαμβάνει την ευθύνη της μελέτης και της κατασκευής των  φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων "με το κλειδί στο χέρι", είτε πρόκειται για μικρή (kW) ή μεγάλη κλίμακα (MW), στα Χανιά και σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας. Βασίζεται στις τεχνικές γνώσεις, τη σοβαρότητα και την οικολογική ευαισθησία, μαζί με τεχνογνωσία και εμπειρία από εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων στα Χανιά τα τελευταία έτη.

Δωρεάν οικονομοτεχνική μελέτη

Μελετάμε τα διαθέσιμα στοιχεία και σχεδιάζουμε την βέλτιστη και λειτουργικότερη λύση που θα παράγει την μέγιστη απόδοση ενέργειας και ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε καταναλωτή.  Σας παραδίδουμε δωρεάν πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη που θα περιλαμβάνει: Σχέδιο του προτεινόμενου συστήματος, υπολογισμό της απόδοσης του συστήματος για κάθε χρόνο λειτουργίας του, κόστος και προτάσεις χρηματοδότησής του, δεδομένου ότι η Cellenergy συνεργάζεται με όλες τις τράπεζες. Έτσι θα επιτυγχάνεται η καλύτερη λύση με την υψηλότερη δυνατή απόδοση και την πιο συμφέρουσα χρηματοδότηση.


Διεκπεραίωση των διαδικασιών με τη ΔΕΗ και το δημόσιο

Αναλαμβάνουμε δωρεάν την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που χρειάζεται σε πολεοδομία, ΔΕΗ και όλες τις άλλες υπηρεσίες. Εσείς υπογράφετε μόνο τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις και συμβάσεις, εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα. Επίσης εκπονούμε όλες τις απαραίτητες μελέτες και τη σχεδίαση της εγκατάστασής σας, ενώ είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε στην αδειοδότηση ή την ενδεχόμενη επιδότηση ή δανειοδότηση.

 

Συντήρηση – Εγγυήσεις

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν χρειάζονται τακτική συντήρηση εκτός από του καθαρισμού των panels μια φορά στους 2-3 μήνες. Αν όμως επιθυμείτε, διαθέτουμε προγράμματα τακτικού προληπτικού ελέγχου και συντήρησης. Έτσι θα είστε απόλυτα σίγουροι ότι το φωτοβολταϊκό σας σύστημα παράγει το υψηλότερο δυνατό αποτέλεσμα για εσάς και το περιβάλλον.  Επίσης η Cellenergy παρέχει εγγυήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε καθώς και της συνολικής απόδοσης του συστήματος. Γίνεται προληπτικός έλεγχος για την επέκταση του χρόνου ζωής του συστήματος και ελαχιστοποίηση του κόστους αντικατάστασης, έλεγχος για δυσλειτουργία του συστήματος και άμεση αντικατάσταση ανταλλακτικών σε περίπτωση βλάβης καθώς και ασφάλιση του συστήματος για τους εξωγενείς παράγοντες που ενδεχόμενα να προκαλέσουν βλάβη.

 

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Οι εκπαιδευμένοι, πιστοποιημένοι και  έμπειροι τεχνικοί μας εγκαθιστούν το σύστημα στο δώμα ή την σκεπή σας. Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα διασυνδεθεί στο δίκτυο και θα σας παραδοθεί σε λειτουργία αφού ρυθμιστεί και ελεγχθεί από τους τεχνικούς μας για την μέγιστη απόδοση του.
Όλα αυτά θα γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως 1 – 2 ημερών, καθώς  και με την ελάχιστη ενόχληση για σας.
Τόσο ο εξοπλισμός όσο και η εγκατάσταση στο σύνολό της έχει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2000.


Τηλεμετρική παρακολούθηση της απόδοσης του φωτοβολταϊκού σας συστήματος

Έχετε την δυνατότητα να παρακολουθείτε την απόδοση του συστήματος σας ακόμα και καθημερινά μέσω ειδικής ιστοσελίδας στην οποία έχετε πρόσβαση μόνο εσείς μέσω ειδικού κωδικού. Εκεί υπάρχουν διαθέσιμα πλήθος στατιστικών στοιχείων για το σύστημα σας, έτσι ώστε να γνωρίζετε πάντα πόση ενέργεια παράγετε, αλλά και να προλαμβάνετε πιθανές δυσλειτουργίες του συστήματος.
Όλα αυτά είναι διαθέσιμα με ένα μικρό πάγιο κόστος για την τοποθέτηση της συσκευής διασύνδεσης και ετήσια συνδρομή για την παρακολούθηση.

 

 

Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε Στέγες και Δώματα στα Χανιά

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kWp διασυνδεδεμένων με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Έχουμε μελετήσει και κατασκευάσει αρκετές εγκαταστάσεις οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων με ισχύ έως και 10 kWp σε στέγες και δώματα κτιρίων.


Κερδίστε μέχρι 7.500,00 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο εισόδημα από την εγκατάσταση ενός οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10 kWp. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία υπογράφετε Σύμβαση Συμψηφισμού 25ετούς διάρκειας με την ΔΕΗ, με την οποία εξασφαλίζετε την πώληση της ενέργειας που παράγετε (kWh) στην τιμή αναφοράς των 0,55 ευρώ/kWh.


Για να εξασφαλίσετε την τιμή αναφοράς 0,55 ευρώ/kWh θα πρέπει να έχετε υπογράψει την σύμβαση συμψηφισμού με την ΔΕΗ έως τις 31-12-2011 και να έχετε συνδέσει το φωτοβολταϊκό σύστημα με το δίκτυο της ΔΕΗ μέσα σε 6 μήνες από την υπογραφή αυτής. Μετά από την ημερομηνία αυτή θα υπάρχει μείωση της τιμής αναφοράς κατά 5% ετησίως έως και το 2019 που ισχύει το πρόγραμμα προώθησης των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η τιμή αναφοράς της σύμβασης συμψηφισμού που έχουμε κατοχυρώσει με την υπογραφή αυτής και με την οποία πληρωνόμαστε, κατά την διάρκεια της 25ετίας, αναπροσαρμόζεται μετά το 1ο έτος ετησίως κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.


Το φωτοβολταϊκό σύστημα μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια και αποτελείται από:

 

 • Τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες (panels)
 • τους αντιστροφείς DC/AC (inverters)
 • Τον ηλεκτρικό πίνακα
 • Την προστασία του συστήματος από κρουστικές υπερτάσεις και υψηλά κεραυνικά ρεύματα
 • Τις καλωδιώσεις AC και DC
 • Το παροχικό καλώδιο AC προς τον μετρητή της ΔΕΗ
 • Το σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης του συστήματος

Το πόσα κιλοβάτ (kW) θα εγκαταστήσετε στη στέγη/δώμα σας, εξαρτάται μόνο από δύο παράγοντες:

 1. Πόσο χωράει η στέγη σας
 2. Πόσα χρήματα θέλετε να ξοδέψετε.

Για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα σαν οικιακός καταναλωτής θα πρέπει:

 1. Να έχετε στην κυριότητά σας το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα
 2. Να έχετε μετρητή της ΔΕΗ στο όνομά σας
 3. Να καλύπτετε μέρος των αναγκών σας σε ζεστό νερό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακό θερμοσίφωνα, βιομάζα, γεωθερμική αντλία θερμότητας)


Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου (ταράτσα), επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Είτε να συμφωνήσουν εγγράφως οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ότι σας παραχωρούν τον χώρο για την εγκατάσταση
 • Είτε το φωτοβολταϊκό να εγκατασταθεί εξ ονόματος όλων των ιδιοκτητών (τους οποίους στην περίπτωση αυτή εκπροσωπεί ο διαχειριστής)
 • Αν η ταράτσα είναι κοινόκτητη και οι κύριοι του χώρου αυτού θέλουν να την παραχωρήσουν σε κάποιο άλλο ιδιοκτήτη του κτιρίου που δεν έχει δικαιώματα στην ταράτσα, μπορούν να το κάνουν.

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας (kWh) πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται. Ως παραγόμενη ενέργεια νοείται η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα μείον την ενέργεια που τυχόν αυτό απορροφά από το Δίκτυο για ίδια κατανάλωση. Η πίστωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τους κύκλους χρέωσης της καταναλισκόμενης (δηλ. ανά 4μηνο με τον εκκαθαριστικό λογαριασμό της ΔΕΗ). Η εκκαθάριση γίνεται από τη ΔΕΗ, η οποία για το σκοπό αυτό καταχωρεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος σχετική πιστωτική εγγραφή.


Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος λόγω μεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτησίας του στο κτίριο όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το φωτοβολταϊκό σύστημα, ο νέος κύριος υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού.


Η εταιρία μας θα σας προσφέρει μια πλήρη λύση ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο σας. Μηχανικός της εταιρίας μας ειδικευμένος στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων στα Χανιά θα κάνει αυτοψία στον χώρο σας για να αποτυπώσει τις συνθήκες που επικρατούν και θα εκπονήσει μελέτη για τον χώρο σας για να μπορέσουμε να σας προτείνουμε την βέλτιστη τεχνική και βιώσιμη οικονομική λύση για την περίπτωσή σας, ώστε να έχετε την μέγιστη απόδοση των χρημάτων που θα επενδύσετε στην εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος της οικίας σας.

Πιστοποιήσεις

Η Cellenergy είναι πιστοποιημένη για την εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη φωτοβολταϊκών συστημάτων σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000, ενώ είναι και μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών.

Εεπίσης είναι καταχωρημένη στο μητρώο κατασκευαστών φωτοβολταϊκών συστημάτων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με αριθμό καταχώρησης 738.

Οι εκπαιδευμένοι, πιστοποιημένοι και  έμπειροι τεχνικοί μας εγκαθιστούν το σύστημα στο δώμα ή την σκεπή σας. Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα διασυνδεθεί στο δίκτυο και θα σας παραδοθεί σε λειτουργία αφού ρυθμιστεί και ελεγχθεί από τους τεχνικούς μας για την μέγιστη απόδοση του.
Όλα αυτά θα γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως 1 – 2 ημερών, καθώς  και με την ελάχιστη ενόχληση για σας.
Τόσο ο εξοπλισμός όσο και η εγκατάσταση στο σύνολό της έχει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2000.

iso9001iso9001en